Dokonalý přehled o skladu a vyšší produktivita logistiky

Řešení CCV Řízený sklad je výkonné řešení pro řízení skladů  (WMS – Warehouse Management System) s využitím radiofrekvenčních terminálů komunikujících on-line.

Systém zaznamenává a řídí 100 % všech skladových operací. Bezpapírový systém zajišťuje v reálném čase navádění a řízení pracovníků skladů a trvale zvyšuje výkonnost a kvalitu logistických procesů.

Co přináší WMS řešení CCV Řízený sklad?

 • Zvýšení produktivity práce a zlepšení evidence operací, snížení mzdových nákladů
 • Snížení chybovosti obsluhy skladu při výběru zboží pro expedici (sortiment, záruky), snížení ztrát a zlepšení servisu zákazníkům
 • Efektivnější řízení logistiky s jednoznačnými výstupy, přehled o stavu všech příjemek a objednávek (stav rozpracovanosti, kdo je řeší), přehled o pozici skladníků ve skladu – efektivnější řízení personálu skladu, objektivní podklady pro vyhodnocení výkonů pracovníků
 • Plynulý provoz skladových operací: dodržení předem navržené logistické strategie skladu, maximální využití skladovací kapacity, 100% fungování skladu i v nepřítomnosti vedoucího skladu, optimalizace výběru nejstaršího zboží apod.
 • Zvýšení kapacity skladu díky možnostem efektivnějšího využití prostoru
 • Vyšší obrátkovost zboží
 • Snížení dopravních nákladů

Logistické řešení CCV Řízený sklad má řadu referencí zejména v segmentu obchodních a distribučních firem nebo výrobců FMCG. Řešení skladového hospodářství je výjimečné také funkčním přesahem do expedičních a zásobovacích operací nebo napojením do nákupní agendy ERP systému.

CCV Řízený sklad – základní vlastnosti WMS

 • Automatické určení skladové adresy při všech skladových operacích
 • Plná podpora použití radiofrekvenčních terminálů
 • Bezpapírový systém, navádění a řízení pracovníků pomocí terminálů
 • Registrace všech procesů v reálném čase
 • Nástroje na správu logistických údajů a detekování jejich chyb
 • Optimalizační algoritmy naskladnění a expedice
 • On-line řízení skladových operací
 • Maximální využití elektronické výměny dat (EDI)
 • Sledování původu zboží v celém logistickém řetězci
 • Komplexní přehled v reálném čase s jednoznačnými výstupy

Jeho silnou stránkou je také využití technologie Microsoft Dynamics. Je široce uplatnitelné nejen na technologiích Microsoft, ale úspěšně prověřeno také svou integrovatelností nezávisle na ekonomickém systému firmy (ERP).

Kvalita doložená řadou ocenění

WMS řešení CCV Řízený sklad dokladuje svou kvalitu řadou významných ocenění. Ziskem Diamantového oka – cenou pro nejlepší produkt pro profesionály na veletrhu INVEX 2008 navazuje na řadu dalších ocenění jako Microsoft Industry Award, cenu Nejlepší IT podpora pro logistiku a využití standardů GS1 nebo vítězství v soutěži IT projekt roku.

Technologie s podporou špičkových partnerů

Skladový systém je dodáván s kompletním zajištěním hardware a IT infrastruktury skladů a využívá odolné průmyslové terminály Motorola.