Důvěryhodný elektronický archiv

ORION Důvěryhodný elektronický archiv slouží k dlouhodobé archivaci elektronických dokumentů organizace a jejich obsahu. ORION eArchiv zabezpečí ochranu dat a umožní jednoduše prokázat původ a pravost dokumentů. Zamezí ztrátám dokumentů či neoprávněnému přístupu k archivovaným dokumentům.

  • Díky digitalizaci papírových dokumentů snížíte náklady na jejich archivaci.
  • Požadované dokumenty vždy snadno a rychle naleznete, aniž byste se museli prohrabávat hromadou šanonů.
  • Zajištění integrity, neměnnosti a autenticity dokladů podle platné legislativy

Ochrana dokumentů a zabezpečení jejich původu a pravosti

Důvěryhodný elektronický archiv od CCV Informační systémy umožňuje dodržovat zákonné lhůty archivace a zaručuje koncepcí svého řešení původ a integritu zpráv, a to použitím elektronického podpisu a časových razítek v souladu se zákonem o DPH o formě a podobě elektronických daňových dokladů a zákonem o elektronickém podpisu.

Co umí ORION eArchivArchív

  • vkládání, čtení, vyhledání dokumentu
  • zajištění proti ztrátě dokumentu
  • zabezpečení proti pozměňování
  • ochrana proti neoprávněnému přístupu k dokumentům
  • uchování nezpochybnitelné pravosti obsahu i po uplynutí libovolné doby
  • ověření a prokázání původu dokumentů

e-Dokumenty na bezpečném místě

ORION Důvěryhodný elektronický archiv lze využívat buďto formou služby (SaaS – Software as a Service), kdy jsou dokumenty uloženy ve vysoce zabezpečeném datovém centru, nebo ve variantě „on-premise“, kdy jsou dokumenty archivovány u zákazníka na jím vybrané platformě s možností využití nadstavbových služeb pro správu  a řízení dokumentů (DMS – Document Management Systems). 


Jak může vypadat váš elektronický archiv?

Důvěryhodný elektronický archiv integrovaný s DMS na platformě Sharepoint
Ukázka integrace s DMS na platformě SharePoint s úložištěm dokumentů u zákazníka

Proč důvěryhodně elektronicky archivovat?

Elektronické dokumenty na rozdíl od papírových uživateli snižují nároky na administrativu, umožňují rychlejší zpracování, jsou dostupnější a současně nesou pro organizaci menší nároky na prostor.

Podobně jako u papírových dokumentů, stejně tak u elektronických dokumentů existuje u každé organizace objektivní potřeba dlouhodobé archivace pro potřeby dokladování původu a pravosti dokumentů.

Požadavky na nezpochybnitelné uchování pravosti a původu elektronických dokumentů jsou dány legislativou, zejména zákonem č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu ve znění pozdějších předpisů.

Případové studie ke stažení

Soubory ke stažení