ERP systém Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV (dříve Navision) je podnikové řešení, které vám pomůže zefektivnit podnikové procesy. Je určené středním a středně velkým firmám. Díky hluboké, odvětvově zaměřené orientaci konzultantů umožňují řešení CCV přizpůsobit ERP systém potřebám vašeho podnikání.

Mnoho firem při řízení celého svého podnikání, od financí přes výrobu, sklady a logistiku až po manažerské analýzy, spoléhá na Microsoft Dynamics NAV. Ve verzi 2015 obsahuje řadu aplikačních vylepšení, které vám umožní efektivně řídit a monitorovat firemní procesy podniku.

Umožňuje zaměstnancům dělat lepší rozhodnutí

 • Zlepšené zpracování projektů s fixní cenou oddělením částek v rozpočtu, jež představují plánovanou spotřebu zdrojů a dohodnuté částky fakturace. Dále bylo vylepšeno sledování zboží a rozšířena struktura rozpočtů tak, aby byly splněny všechny zákonné požadavky.
 • Zvýšení transparentnosti nákupních nákladů prostřednictvím vylepšeného účtování mezipodnikových nákladů, včetně možnosti přesunutí nákupních nákladů na partnerské společnosti. Usnadnění účtování pro mateřské společnosti umožněním přímého přesunu nákladů na dceřiné společnosti.
 • Zvýšení podnikatelského přehledu s pomocí integrace s ostatními Microsoft programy a technologiemi, zejména Microsoft SharePoint, business intelligence (např. BI4Dynamics), Microsoft SQL Server a na konečné úrovni také s nástroji řady Office. Dynamics NAV lze propojit s profesionálním nástrojem Microsoft Dynamics CRM, pro vysoce účinné řízení vztahů se zákazníky.

Známé uživatelské prostředí

Microsoft Dynamics NAV pomáhá zdokonalovat podnikové procesy tak, abyste vy a vaši lidé mohli být více efektivní a byli schopni zvládnout více úkolů. Známé uživatelské rozhraní a integrace s produkty Microsoft Office a ostatními Microsoft technologiemi vám umožňuje pracovat v příjemném prostředí, na které jste zvyklí.

 • Snížení času na zaškolení tím, že se uživatelé pohybují v prostředí, které již dávno znají a používají každý den. Microsoft Dynamics NAV vypadá a chová se stejně jako Microsoft Office Outlook, takže většina lidí je schopna s aplikací začít ihned pracovat.
 • Urychlení procesů mezi členy týmu prostřednictvím možnosti exportovat data z jakéhokoli formuláře v systému do formátu Microsoft Office XML. Partneři mohou navíc připravit speciální formátování či šablony, do nichž se data exportují. To zákazníkům umožňuje snáze pracovat s daty z Microsoft Dynamics NAV v široce používaných produktech sady Microsoft Office, např. Microsoft Office Word nebo Microsoft Office Excel.
 • Vždy aktuální kalendář s pomocí rozšířené a vylepšené synchronizace mezi Microsoft Office Outlook a Microsoft Dynamics NAV.
 • Pokaždé načas s Windows Live Local Search. Přímo z Microsoft Dynamics NAV si můžete zobrazovat lokace na mapách nebo plánovat trasy z jednoho umístění do druhého.

Zrychluje provádění každodenních úkolů

Nyní máte možnost minimalizovat administrativní náklady a vaše úsilí prostřednictvím automatizace každodenních úkolů jako je vytváření sestav a dokumentů. Kontrolu nad vaším odběratelsko-dodavatelským řetězcem zajistíte s pomocí upozornění, jež vám umožňují sledovat kritické skutečnosti, potenciální nedostatky zboží, výrobní procesy, problémy v cash-flow, atd.

 • Usnadnění sledování zboží prostřednictvím vestavěného nástroje umožňující vyhledávat a analyzovat sériová čísla a čísla dávek. Nyní také můžete implementovat metodu vyskladnění založenou na datu exspirace – FEFO (first expired first out).
 • Zlepšené účtování spotřeby v servisu standardizací integrace se sledováním zboží, projekty, oceňováním a vylepšeným účtováním objednávek.
 • Vylepšené oceňování zboží a usnadnění při sledování nákladů. Aplikace nyní obsahuje nástroj pro dohledávání rozdílů mezi hlavní knihou a hodnotou skladů vypočtenou z položek ocenění, zjednodušené uživatelské rozhraní a nové metody výpočtu průměrných pořizovacích nákladů.

  Nástroj pro dohledávání rozdílů mezi hlavní knihou a hodnotou skladů vypočtenou z položek ocenění.

 • Rychlý start s pomocí metodologie pro rychlé implementace (RIM), která je přímo integrována do systému Microsoft Dynamics NAV. RIM poskytuje nástroje, dokumentaci, procesy a odvětvové šablony, které vám pomohou při konfiguraci podnikového řešení dle potřeb vašeho podnikání a odvětví.

Zlepšuje spolupráci použitím Microsoft SharePoint

Pomáhá zaměstnancům a zákazníkům v dosažení nové úrovně spolupráce prostřednictvím intranetu a extranetu.

 • Možnost získat informace, které potřebujete, přímo z vaší webové stránky nebo i na cestách. Všechny informace se dají mezi zaměstnanci sdílet s pomocí Microsoft Office SharePoint. Každý záznam v NAV může odkazovat na jeden či několik souborů na portále (např. prodejní a nákupní objednávky), kde jsou informace kdykoli přístupné (dle definovaných přístupových práv) všem zaměstnancům.
 • Urychlení schvalování prodejních a nákupních dokladů, které umožňuje vkládat komentáře, delegovat schvalování, upozorňovat schvalovatele, rozesílat upomenutí e-mailem a odkazovat na prodejní a nákupní doklady umístěné v Microsoft Office SharePoint.
 • Využití Microsoft Office SharePoint pro DMS pro řízení a správu dokumentů.