ERP systém Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV (dříve Navision) je podnikový informační systém, který pomáhá zefektivnit podnikové procesy. Je určené středně velkým firmám. Mnoho firem při řízení celého svého podnikání, od financí přes výrobu, sklady a logistiku až po manažerské analýzy, spoléhá na Microsoft Dynamics NAV.

Umožňuje zaměstnancům dělat lepší rozhodnutí

Zlepšené zpracování projektů, přehledné účtování mezipodnikových nákladů a využití manažerských přehledů s pomocí integrace s ostatními Microsoft technologiemi slouží pro zvýšení podnikatelského přehledu.


Známé uživatelské prostředí

Microsoft Dynamics NAV pomáhá zdokonalovat podnikové procesy tak, abyste vy a vaši lidé mohli být více efektivní a byli schopni zvládnout více úkolů. Známé uživatelské rozhraní a integrace s produkty Microsoft Office a ostatními Microsoft technologiemi vám umožňuje pracovat v příjemném prostředí, na které jste zvyklí.

  • Snížení času na zaškolení tím, že se uživatelé pohybují v prostředí, které již dávno znají a používají každý den. Microsoft Dynamics NAV vypadá a chová se stejně jako Microsoft Office Outlook, takže většina lidí je schopna s aplikací začít ihned pracovat.
  • Urychlení procesů mezi členy týmu prostřednictvím možnosti exportovat data z jakéhokoli formuláře v systému do formátu Microsoft Office XML. Partneři mohou navíc připravit speciální formátování či šablony, do nichž se data exportují. To zákazníkům umožňuje snáze pracovat s daty z Microsoft Dynamics NAV v široce používaných produktech sady Microsoft Office, např. Microsoft Office Word nebo Microsoft Office Excel.
  • Vždy aktuální kalendář s pomocí rozšířené a vylepšené synchronizace mezi Microsoft Office Outlook a Microsoft Dynamics NAV.
  • Pokaždé načas s Windows Live Local Search. Přímo z Microsoft Dynamics NAV si můžete zobrazovat lokace na mapách nebo plánovat trasy z jednoho umístění do druhého.

Zrychluje provádění každodenních úkolů

Microsoft Dynamics NAV minimalizuje administrativní náklady a automatizuje každodenních úkolů jako je vytváření sestav a dokumentů. Kontrolu nad vaším odběratelsko-dodavatelským řetězcem zajistíte s pomocí upozornění, jež vám umožňují sledovat kritické skutečnosti, potenciální nedostatky zboží, výrobní procesy, problémy v cash-flow, atd.

  • Usnadnění sledování zboží prostřednictvím vestavěného nástroje umožňující vyhledávat a analyzovat sériová čísla a čísla dávek. Nyní také můžete implementovat metodu vyskladnění založenou na datu exspirace – FEFO (first expired first out).
  • Zlepšené účtování spotřeby v servisu standardizací integrace se sledováním zboží, projekty, oceňováním a vylepšeným účtováním objednávek.
  • Vylepšené oceňování zboží a usnadnění při sledování nákladů. Aplikace obsahuje nástroj pro dohledávání rozdílů mezi hlavní knihou a hodnotou skladů vypočtenou z položek ocenění, zjednodušené uživatelské rozhraní a nové metody výpočtu průměrných pořizovacích nákladů.

Zlepšuje spolupráci

Pomáhá zaměstnancům a zákazníkům v dosažení nové úrovně spolupráce prostřednictvím intranetu a extranetu.

  • Možnost získat informace, které potřebujete, přímo z vaší webové stránky nebo i na cestách. Všechny informace se dají mezi zaměstnanci sdílet s pomocí Microsoft SharePoint. Každý záznam v NAV může odkazovat na jeden či několik souborů na portále (např. prodejní a nákupní objednávky), kde jsou informace kdykoli přístupné (dle definovaných přístupových práv) všem zaměstnancům.
  • Urychlení schvalování prodejních a nákupních dokladů, které umožňuje vkládat komentáře, delegovat schvalování, upozorňovat schvalovatele, rozesílat upomenutí e-mailem a odkazovat na prodejní a nákupní doklady umístěné v Microsoft Office SharePoint.