Podnikové aplikace a IT infrastruktura pod kontrolou

CCV WatchDog je soubor dozorčích služeb, které zajistí dostupnější a spolehlivější výkon sledovaných podnikových systémů. Lze je libovolně na přání zákazníka škálovat (přidávat, odebírat) a umožňují monitorovat běh událostí na úrovni serverů (serverová část) nebo na úrovni podnikového informačního systému.

Služby jsou široce uplatnitelné nad podnikovými systémy a podle potřeby jsou napojeny na pracoviště podpory, kde jsou pracovníci v případě problému schopni operativně zasáhnout. Služba je schopna nejen monitorování procesů, ale i automatického zásahu v případě určitých typů problémů, které rychle odhalí a může odstranit bez zásahu člověka.

Hlavním přínosem je vyšší spolehlivost podnikového systému. Při vzniku problému je automaticky předána rychlá a přesná informace tak, že je možné okamžitě reagovat na tuto událost a tím snížit celkovou reakční dobu na odstranění problému. Včasným zásahem lze také lépe předcházet případným škodám a dopadům na podnikové procesy.

Hlavní problémy a způsob jejich řešení

Jak udržovat stálý výkon a stabilitu systému

V případě, že informační systémy a jejich periferie (okrajové systémy) nejsou důsledně udržovány, dochází běžným provozem k jejich přirozenému zpomalování. Běžně je nutné údržbu provádět ručně v pravidelných intervalech, což přináší dodatečné náklady a navíc zvyšuje riziko vzniku chyb.

Vlivem neudržování informačních systémů dochází k jejich zanášení zastaralými informacemi, což způsobuje pomalejší diagnostiku případných problémů. Celkové zpomalení systému má vliv na práci uživatelů, kteří musí déle čekat na dokončení výpočetních operací.

CCV WatchDog je schopen provádět soubor údržbových akcí zcela automaticky a jejich úspěšné provedení automaticky kontrolovat. V případě komplikací se stabilitou systému je o tom automatickou e-mailovou zprávou vyrozuměn pracovník podpory (CCV Hotline), který je pak schopen obratem problém řešit.

Jak odhalit příčinu výpadků systému

V dnešní době jsou informační systémy propojeny s velkým množstvím periferních řešení a aplikací, ať již se jedná o nejrůznější B2B systémy, EDI komunikaci, mobilní terminály a podobně. Tato propojení přináší nové možností jejich využití a zrychlení výměny dat s menší chybovostí. Bohužel ale platí, že systémy často vyžadují vícevrstvou komunikaci, kdy může dojít v jednotlivých vrstvách k výpadkům, což má za následek selhání komunikace jako celku.

Odhalit případný výpadek a převážně jeho příčinu tak může trvat delší dobu, během niž není daný periferní systém použitelný, nebo dochází k jeho desynchronizaci. Případné výpadky a jejich doba trvání má pak značný vliv na ztráty společností, ať již vznikem prostojů nebo např. ušlým ziskem z nepřijatých objednávek.

Aplikace CCV WatchDog je schopná monitorovat správný chod jednotlivých komunikačních vrstev, ať se jedná o samotný ERP systém, databázový server, souborový server či aplikační server. V případě problému v jednotlivých vrstvách je CCV WatchDog schopen jej automaticky vyhodnotit a buď přímo zasáhnout, nebo problém s detailním popisem předat na hotline.

Oproti jiným dohledovým metodám je navíc CCV WatchDog schopen systém i testovat, a to i přes více komunikujících vrstev. Díky tomu je schopen odhalit i stavy, kdy jsou sice jednotlivé vrstvy v provozu, ale vlivem přetížení nejsou reálně uživatelsky použitelné.

Jak zvýšit bezpečnost

Nedůsledné zálohování, nebo jeho selhání může vést v případě havárie ke vzniku velkých ztrát. V případě selhání datového úložiště nebo napadení v dnešní době velmi zákeřnými a rozšířenými krypto viry dochází prakticky okamžitě k paralýze celé společnosti a tím vzniku obrovských škod.

Pro zálohování se dnes používá značné množství rozličných nástrojů a strategií, které mohou být značně komplikované a náchylné na chyby, ať již jde o nesprávné nastavení oprávnění, které vyprší v nejméně vhodnou dobu, či třeba nedostatek volného místa na disku.

CCV WatchDog je schopen sledovat správný průběh naplánovaných záloh, vyhodnotit jejich úspěšné dokončení i ověřit, zda během procesu nedošlo k nějakým nepředpokládaným chybám. Navíc je schopen i ověřit, že soubor zálohy je reálně vytvořený, má předpokládanou velikost, nebo jej dokonce zkušebně obnoví a otestuje.

Hlavní přínosy služby CCV Watchdog

Rychlejší odhalení problému umožňuje okamžitou reakci podpory a jeho včasné vyřešení > úspora času a eliminace rizik delších výpadků.

Poskytnutí podrobných informací o problému umožňuje zkrátit dobu vyřešení a efektivnější podporu > levnější náprava problémů.

Dozorové služby zajistí lepší dostupnost klíčových systémů. O problému se uživatel ještě nedozví a už je problém řešen > dostupnost systému pro klíčové podnikové procesy.

Soubory ke stažení

Získejte více informací o službách CCV WatchDog

Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře. Rádi vám nabídneme bezplatnou konzultaci.