ERP systém Microsoft Dynamics NAV 2016

Ve jménu mobility

Tak jako každá nová verze tohoto produktu přináší i nejaktuálnější z nich, Microsoft Dynamics NAV 2016, řadu novinek a vylepšení. Ty jsou navíc okamžitě dostupné i v lokalizované české verzi, která byla vydána společně s verzí celosvětovou.

V souladu s aktuálními trendy se Microsoft zaměřil v první řadě na podporu webového klienta, který díky velkému množství nových funkcí dokáže již téměř nahradit Windows klienta. Za zmínku stojí rovněž přívětivější design a s tím související zjednodušení ovládání, využít lze například dynamické scrollování. Dalšího rozšíření se v nové verzi dočkal tzv. mobilní klient, kdy mají uživatelé systém vždy při ruce díky jeho dostupnosti ze všech typů mobilních zařízení – nejen počítačů a tabletů, ale nově i chytrých telefonů.

Novinky a vylepšení Microsoft Dynamics NAV 2016

 • Uživatelská přívětivost – pokračující optimalizace a další zjednodušení ovládání pro koncové uživatele.
 • Výrazné rozšíření webového klienta – téměř kompletní náhrada Windows klienta (například dynamické scrollování, přehlednější design,…).
 • Klient pro smartphone – dostupnost systému ze všech důležitých typů mobilních zařízení (nově i z chytrých telefonů), a to i offline s následnou synchronizací.
 • Řízení dokladů a elektronická fakturace – propracované funkce pro příjem elektronických dokladů, možnost vytěžení dat (OCR) z těchto dokumentů (včetně rozpoznání textu z PDF, scanů a fotek) a jejich následné zpracování v systému; na druhé straně pak lze vytvářet a odesílat elektronické faktury zákazníkům např. formou PDF přiloženého do emailu.
 • Office 365 – další rozšíření integrace s Office 365 a nástroji Power BI.
 • Azure – zlepšení podpory cloud prostředí Azure a zároveň nově podpora služby Azure SQL.
 • CRM Online – nativní integrace s CRM Online.
 • E-Everything – pokračující propojování s různými elektronickými službami umožňujícími vzájemnou výměnu dat jako například importy směnných kurzů, bankovní transakce a další.
 • Workflow – široké možnosti přizpůsobení podpory řízení a automatizace podnikových procesů.
 • Automatizované testy – nástroj pro automatizované testování „kondice“ systému.

Česká verze obsahuje navíc tyto hlavní novinky

 • Výkaz přenesení daňové povinnosti – doplněno o legislativu 2015 (v některé z příštích aktualizací bude vydána i funkce Kontrolního hlášení DPH, která pokrývá novou legislativu platnou od 1. 1. 2016).
 • Elektronické bankovnictví – sladění standardní a české funkcionality.
 • Zjednodušení uživatelského rozhraní – povinná pole, automatické doplňování pole Číslo dokladu apod. bylo doplněno i do českých funkcionalit.
 • Rozšíření statistických informačních oken (factboxů) – karty zákazníka a dodavatele doplněny o informace o zálohách.
 • Montážní zakázky – doplněna výchozí obecná obchodní účetní skupina tak, aby ji uživatel nemusel zadávat ručně.
 • Funkcionalita pro malé společnosti – zahrnuje nyní i české funkcionality.
 • Možnost elektronické komunikace – prostřednictvím proxy serveru.
 • Rozšíření funkcionalit v oblasti financí – možnost zaúčtovat „nanečisto“ a podívat se, co se stalo, funkce pro pravidelné fakturace.

Případové studie

Soubory ke stažení