WMS řešení řízení skladů pro Microsoft
Dynamics AX

Microsoft Dynamics AX (dříve Axapta) je podnikové řešení určené pro velké nebo globálně působící společnosti. Podnikový informační systém AX, který Microsoft během uplynulých let rozvíjel řadou akvizic úspěšných oborových řešení, podporuje nejen oborové, ale také běžné podnikové procesy. 

K tomu nabízí komplexní funkce plánování základních podnikových zdrojů (ERP) pro řízení finančních a lidských zdrojů. Dává tak pracovníkům potřebné nástroje, a ti tak mohou lépe předvídat obchodní změny a využívat je ve prospěch své organizace. Microsoft nabízí 5 základních oborových řešení AX zaměřených specializovanými funkcemi na odvětví státní správa, finanční služby, výroba, služby a maloobchod.

Jak je WMS podporováno v systému AX?

Dynamická spolupráce v rámci celého dodavatelského řetězce klade na logistiku firem ty nejnáročnější požadavky. Od verze 2012 R3 je do jádra AX zapracována plnohodnotná podpora řízení skladu a distribuce. 

Z pohledu skladu podporuje AX řízení rozsáhlých a dynamických skladových procesů (WMS) se zaměřením na zvýšení efektivity společnosti s náročnými potřebami v oblasti distribuce.

 1. Pokročilé řízení zásob pomocí 360° náhledu na skladové operace a provádění inventur a doplňování v reálném čase
 2. Zabudovaná podpora mobilních zařízení v radiofrekvenční síti umožňující záznam transakcí v reálném čase, a to včetně příjmu, zaskladnění, vychystání, kompletace a nakládky
 3. Vyšší efektivita vstupních, výstupních a vnitroskladových operací, a to především příjmu na základě avíza od dodavatele (ASN receiving), pokročilých pravidel pro zaskladnění a organizaci skladu do zón s možností zohlednit jednotku, ve které zboží bylo dodáno (kartony/palety), podpory EDI a pružných vychystávacích strategií, např. cluster-picking nebo různé strategie pro zboží s a bez rozlišování šarží
 4. Plánování vln a nakládek – ruční i manuální, s možností seskupování a filtrování objednávek a výpočtu celkového objemu, hmotnosti a počtu nosičů pro balení
 5. Podpora cross-dockingu
 6. Doplňování skladu na základě nastavených minim a maxim nebo při nedostatku zásoby pro vychystání objednávky
 7. Výběr z více možností pro plánování inventur: inventuru jedné pozice při vyskladnění, předem připravený plán inventur, inventuru jednoho zboží při dosažení nulové hodnoty zásoby, ad-hoc inventury sestavené pomocí filtrování
 8. Oddělení prodejného zboží a zboží v karanténě s možností rozlišovat jednotlivé předdefinované stavy zboží. Řízení kvality s podporou blokování zboží, nedestruktivních testů a použití workflow při kontrole kvality

Z pohledu dopravy jde o bezešvé propojení skladových operací a plánování dopravy (TMS) k docílení dodávky na správné místo za správnou cenu. To vše při zachování průhlednosti od vstupu na výstup a zachycením všech logistických nákladů.

 1. Intuitivní plánování vstupních i výstupních jízd
 2. Kalkulace objemu nákladu, postupné sestavení jízdy
 3. Konsolidace dodávek, doručení více dodávek v rámci jedné jízdy
 4. Navigace na trase
 5. Uvažování omezení vykládkových míst u zákazníků
 6. Výběr optimálního přepravce resp. tarifu včetně uvažování nákladů na PHM a mýtného
 7. Podpora multimodální dopravy
 8. Vedení deníku řidiče
 9. Automatické a manuální odsouhlasování záznamů o poskytnutých dopravních službách s fakturami od dopravců

Čím ještě je výjimečná nová verze AX?

Verze 2012 R3 je důležitým krokem směrem k budoucnosti ERP, která spočívá ve využití cloudu, on-line nadstaveb systému a mobilních zařízení.