Oborová řešení pro logistické providery a dopravce

Mnoho dodavatelů využívá pro skladování či doručení zboží logistický outsourcing, tedy přenesení logistických činností na logistické providery (LSP), kteří využívají automatizované systémy pro řízení skladů (WMS). Aby měly obě strany k dispozici informace potřebné k zajištění svých cílů, je důležité tyto systémy propojit tak, aby se data vzniklá v jednom systému přenesla pomocí EDI do systému druhého. Logistický provider si díky datům zákazníka bude moci lépe plánovat své operace, zákazník zvýší úroveň zákaznického servisu a zlepší plánování.