Microsoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics AX (dříve Axapta) je komplexní podnikový informační systém určený pro řízení velkých nebo rychle se rozvíjejících středně velkých společností. Díky automatizaci a propojení podnikových procesů dokáže poskytnout dokonalý přehled o zakázkách i aktivitách v celém podniku. Zvyšuje tak spolupráci napříč firmou, produktivitu řízení, konkurenceschopnost a pomáhá při strategických rozhodnutích společnosti. 

Podnikový informační systém Microsoft Dynamics AX dokáže pokrýt veškeré aktivity napříč společností jako je sériová, kontinuální či zakázková výroba a distribuce, řízení logistiky a dodavatelského řetězce, projektové řízení, finance a business intelligence nebo HR management. 

Výhody Microsoft Dynamics AX

  • Oborová specializace osvědčená v praxi
  • Snadno přizpůsobitelné a vysoce škálovatelné řešení
  • Funkce předpovídání i plánování zdrojů
  • Dostupná v různých zemích, jazykových mutacích a měnách
  • Pokročilá technologie pro podporu růstu firmy
  • Připravenost na cloud a dostupnost v mobilních zařízeních

V jakých oblastech Microsoft Dynamics AX pomáhá? 

Finanční management a controlling

Microsoft Dynamics AX umožňuje vedení účetnictví, eviduje příjmy, výdaje, závazky, pohledávky a poskytuje tak ucelený pohled na finanční řízení společnosti. Sleduje, analyzuje a automaticky vyhodnocuje plánované a skutečné náklady ve všech fázích výroby a snižuje tak časovou náročnost potřebnou pro manuální tvorbu výkazů. 

Sklady a distribuce 

Předvídání a komplexní řízení dodavatelského řetězce je založeno na řadě kritérií od plánování prodeje až po informace o stavu zásob nebo dostupnosti zboží na skladě. Systém sleduje výrobní, nákupní a prodejní logistické činnosti tak, že dochází ke snižování zbytečných nákladů a optimalizaci veškerých procesů. Více o řízení skladů s využitím Microsoft Dynamics AX zde.

Výroba

Systém dokáže optimalizovat výrobní procesy, vyhodnotí efektivní využití výrobních kapacit, zajišťuje její přesné plánování, kalkulaci ve výrobním procesu a následné řízení výrobních zdrojů a potřebné logistiky. Celkově napomáhá k získání přehledu o výrobě, vyšší ziskovosti a rozvoji společnosti.

Maloobchod 

Systém představuje ucelené prostředí pro řízení maloobchodu včetně centrální správy obchodů, podpory všech procesů dodavatelského řetězce, integraci s registračními pokladnami, tiskárnami i dalšími zařízeními. Veškeré operace se okamžitě promítají do financí a poskytují tak úplný přehled o veškerých aktivitách firmy.

Využijte AX7 jako součást služeb Microsoft Dynamics 365

Systém můžete používat formou služby. Nejnovější verze podnikového informačního systému AX 7 je součástí aplikací sdružujících se do nejmodernějšího nástroje pro řízení podniků – Microsoft Dynamics 365 a nese název Microsoft Dynamics 365 for Operations.Microsoft Dynamics AX dodáváme ve spolupráci se společností Innoware, která má mnohaleté zkušenosti v oblasti informačních a komunikačních technologií a jejímž hlavním předmětem činnosti je zavádění informačního systému. Svoji kompetenci prokázala mnoha úspěšnými implementacemi podnikového informačního systému AX.