Spolupracujeme s globálními partnery

Microsoft

V roce 2006 se společnost CCV Informační systémy stala partnerem společnosti Microsoft se statusem Gold Certified Partner. Od té doby toto partnerství pravidelně obnovuje a dále rozvíjí partnerské certifikace splněním přísných podmínek, které se k nejvyšším úrovním partnerství vztahují. Proto si pro oblast ERP nebo CRM systémů udržuje úroveň vztahu s maximální technologickou a licenční podporou (více).

Oracle

Zárukou plné funkčnosti našich informačních systémů je používání nejmodernějších technologií. CCV Informační systémy je také partnerem společnosti Oracle se statusem Oracle Gold Partner.

Zebra technologies (bývalá Motorola)

Logistické projekty realizujeme s kompletním zajištěním hardware a IT infrastruktury skladů v úzké spolupráci s předním poskytovatelem mobilních průmyslových terminálů (více).

Členství v asociacích a odborných skupinách

Odborníci CCV Informační systémy řadu let pracují v expertních skupinách oborových asociací, které pomáhají rozvíjet legislativní rámec a udávají lokální standardy elektronické výměny dat a důvěryhodné archivace elektronických dokumentů, harmonizace elektronické fakturace v přeshraničním styku, efektivity v dodavatelském řetězci nebo rozvoje nových logistických trendů na lokálním trhu.

Hospodářská komora ČR