ORION EDI: elektronická výměna dat a bezpapírová komunikace dokladů

ORION EDI je systém pro elektronickou výměnu dokladů (EDI) jako jsou objednávky, faktury, dodací listy, ceníky, katalogy zboží, stavy zásob, logistické doklady a další. Jde o řešení poskytované formou služby, které slouží pro bezpapírové zprocesování nákupu i prodeje pomocí výměny strukturovaných dokladů v elektronické formě. Představuje flexibilní komunikační technologii, kterou mohou využívat jak malí lokální výrobci, tak velké nadnárodní společnosti.  

Mezi výjimečné vlastnosti ORION EDI patří:

 • Automatizace obchodních případů a integrace různých forem dokladů do podnikového systému
 • Bezpečná a spolehlivá služba s nadstandardní ochranou přenosu a archivace dat
 • Chytré řešení s rozsáhlými možnostmi zpětné vazby
 • Dostupnost, jednoduchost a rychlost implementace
 • Efektivní a přehledné uživatelské prostředí s podporou zákaznické hotline

Není náhodou, že této službě důvěřuje více než 2000 společností. Celých 96 % těchto zákazníků podle průzkumu uvádí, že by doporučilo řešení ORION EDI dalším společnostem.

Jaké řešení EDI komunikace vybrat? 

EDI pro dodavatele (prodej)

Chcete zefektivnit výměnu obchodních a logistických dokumentů a splnit požadavky svého obchodního partnera? 

ORION EDI

 • Integrace s podnikovým informačním systémem.
 • Využívá všech výhod elektronické výměny dat (automatizace přenosu a kontroly, absence lidské chyby při manuálním přepisování).
 • Velmi rychlá návratnost.
 • Vhodné pro vyšší množství dokladů a protistran.

Více informací k ORION EDI zjistíte zde.


ORION webEDI

 • Bez integrace do informačního systému (doklady je nutné přepisovat ručně).
 • Stačí libovolný internetový prohlížeč. 
 • Nejrychlejší a nejjednodušší způsob jak začít s EDI.
 • Vhodné pro nízký počet dokladů.

Více informací k ORION webEDI zjistíte zde.

EDI pro odběratele (nákup)

ORION EDI pro odběratele (nákupní role) je řešení elektronické výměny dat a bezpapírové komunikace, které je plně zaměřené na specifika maloobchodního odvětví. Díky němu je možné výrazně zeefektivnit a zrychlit celý proces nákupu zboží, ať už se jedná o správu produktových (master data) informací, přes objednání až po logistiku, příjem zboží a fakturaci. 

Řešení, které je integrováno do informačního systému odběratele, je poskytováno formou služby. CCV Informační systémy tedy zajišťují jak export či import, tak konverzi, elektronické podepsání a archivaci dokladů jako jsou objednávky, faktury, dodací listy, ceníky, katalogy zboží, logistické doklady a další.

Více informací k ORION EDI pro odběratele zjistíte zde.

EDI pro logistiku

Řešení ORION EDI pro logistiku je ucelené oborové řešení pro komplexní elektronickou výměnu dat (EDI/B2B) mezi logistickými společnostmi a jejich zákazníky. Pomocí tohoto pokročilého řešení je tok dokladů týkajících se logistických i dalších procesů na obou stranách realizován pouze elektronickou formou ihned bez časových prodlev.

Více informací k ORION EDI pro logistiku zjistíte zde.

Jak funguje řešení elektronické výměny dat ORION EDI?

ORION® v jednom prostředí integruje EDI s další podnikovou e-komunikací, umožňuje vystavovat, odesílat, přijímat a archivovat elektronické dokumenty od obchodních řetězců, logistických providerů a ostatních partnerů, dokonce i od orgánů veřejné moci. Funguje v podstatě jako překladatel, pošťák a archiv.

Jednotlivé doklady tekoucí od obchodních partnerů převede ORION® do podoby čitelné pro jejich protistranu. A to jak čitelné podoby pro člověka, tak také pro informační systém. Doklad je doručen do informačního systému téměř okamžitě bez potřeby ručně přepisovat data. Zároveň je tento elektronický originál důvěryhodně archivován pro uchování zákonem určených vlastností daňového dokladu.  

Schéma - Elektronická výměna dokumentů s řešením ORION

Bez starosti o správné formáty

ORION EDI umožňuje využívat tradiční globální způsoby EDI komunikace na mezinárodních standardech UN/EDIFACT, EANCOM. Jedná se o technologicky vyspělé, moderní řešení pro komplexní EDI služby, dostupné jak malým výrobcům a podnikatelům, tak i velkým producentům a obchodním řetězcům. Ale nejen to. Podporuje všechny na trhu používané formáty elektronické komunikace jako GS1 XML, ISDOC, IDOC apod. Starosti o formáty dokladů hodíte za hlavu. 

Automatizace a zrychlení procesů

Návaznost EDI komunikace na podnikové procesy je zajištěna nejen pomocí standardních služeb řešení ORION®, ale také pomocí tzv. chytrých asistentů. Asistenti poskytují další přidanou hodnotu a díky nim představuje ORION EDI řešení, které skutečně přemýšlí za vás.

Jednoduše formou služby

ORION EDI má minimálními nároky na výkon stávajícího vybavení firmy nebo údržbu a obsluhu ze strany klienta. Nevyžaduje žádnou počáteční investici do nového HW nebo SW, protože především si pořizujete službu pro komplexní zajištění elektronické výměny dat. Můžete ušetřit nejen značné jednorázové investice, ale také získat levnější a hlavně efektivnější a spolehlivější provoz.

ORION EDI zajišťuje dvě základní úlohy v oblasti elektronické komunikace. V roli tlumočníka provádí překlad zpráv, v roli doručovatele pak zajišťuje distribuci zpráv mezi obchodními partnery. V aplikaci ORION zároveň můžete jednoduše a přehledně spravovat a archivovat elektronicky veškeré obchodní a logistické dokumenty, záznamy o transakcích a událostech.

Překlad zpráv

 • konverze různých formátů zpráv (EDIFACT, XML, IDOC, PDF, TIFF, inhouse TXT, ISDOC a další)
 • propojení různorodých formátů bez závislosti na typu využívaného informačního systému
 • standardizovaná konverze zpráv dle mezinárodně uznávaných standardů GS1 Czech Republic

Distribuce zpráv 

 • odesílání a příjem zpráv (EDI, emailem, faxem, SMS apod.)
 • sledování stavu doručení zpráv
 • komunikace se sítěmi přidané hodnoty (VAN) provozovanými dalšími stranami
 • odesílání avíz o stavu zprávy
 • propojení vzdálených pracovišť firmy
 • adresace zpráv na jednotlivé divize nebo distribuční sklady

Jak se pracuje s aplikací ORION si můžete prohlédnout v tomto videonávodu, který ukazuje základy práce s elektronickou fakturou.