Chytrý asistent pro automatickou odpověď na objednávku (ORDRSP)

Asistent automaticky porovnává související obchodní elektronické dokumenty. Ke každému avízu o dodání zboží (zpráva DESADV) dohledává příslušnou objednávku od odběratele (ORDERS) a kontroluje, zda bylo objednané zboží dodáno či nikoliv.

Výhody objednávkového asistenta

Asistent díky zprávě ORDRSP umožní nákupčímu odběratele okamžitě reagovat na případné nedodávky nebo chyby v dokladech. V důsledku to znamená: 

  • lepší koordinaci dodávek zboží díky okamžité zpětné vazbě
  • eliminace rizika včasného nedodání zboží do prodejen odběratele
  • zlepšení vztahů mezi odběratelem a dodavatelem

Jak funguje asistent pro automatickou odpověď na objednávku

Na základě zjištěných údajů generuje zprávu ORDRSP (Order response), která může mít následující scénáře:

  • Akceptováno – položky dodacího listu jsou stejné, jako položky objednávky
  • Neakceptováno – objednávka je jako celek odmítnuta
  • Změna – jedna nebo více položek dodacího listu jsou rozdílné oproti objednávce (např. zrušení položek, změna množství  nebo náhrada položek)

Je-li nalezen rozdíl, zpráva ORDRSP obsahuje ke každé položce výsledek porovnání, včetně vyčíslení vzniklého rozdílu. Pro větší přehlednost jsou výsledky v aplikaci ORION® barevně odlišeny (zelené položky jsou v pořádku, červené chybně).

Schéma - komunikace ORDRSP

Pokud po vás potvrzování objednávek pomocí zprávy ORDRSP chce váš odběratel a váš informační systém ji není schopen vygenerovat, umí ORION vytvořit tuto zprávu jako duplicitní avízo dodávky (DESADV). Odběrateli tedy odchází ORDRSP i DESADV ještě dlouho před fyzickým závozem zboží. Podmínka odběratele je tímto splněná. Toto řešení je vhodné pro společnosti, které jsou schopny avízo dodávky (DESADV) poslat s předstihem v takovém čase, v jakém očekává odběratel reakci zprávou ORDRSP.

Zprávu ORDRSP lze generovat i ručně

Kromě automatického generování zprávy ORDRSP umožňuje řešení ORION® také "ruční tvorbu" zprávy jednoduchou modifikací předvyplněného dokladu, který lze vytvořit z přijaté objednávky.

Dokonalý přehled díky avízům o vzniklých událostech

O zprávách ORDRSP můžete být informováni způsobem, který si v řešení ORION EDI můžete libovolně nastavit. Je možné nastavit si zasílání upozornění o následujících událostech:

  • Vygenerování zprávy ORDRSP
  • Vygenerování zprávy ORDRSP obsahující rozdíly oproti objednávce
  • Nebyla dohledána referenční zpráva pro ORDRSP
  • Dodací list neodpovídá požadavkům protistrany