EDI – elektronická výměna dat

EDI – tedy elektronická výměna dat (z anglického Electronic Data Interchange) – je moderní způsob komunikace mezi dvěma nezávislými subjekty, při které dochází k výměně standardních strukturovaných obchodních a jiných dokumentů (např. objednávek, dodacích listů, faktur atd.) elektronickou formou.

Proč EDI?

 • Potřebujete rychle, přesně a levně komunikovat s obchodními partnery?
 • Potřebujete mít informace rychle a bezchybně ve svém informačním systému?
 • Stále tisknete, kopírujete, vystavujete faktury a ztrácíte přehled v dokumentech?

Existuje pro vás efektivní řešení – elektronická komunikace ve strukturované formě (EDI).

Chcete detailní informace k tomu, jak EDI funguje? Stáhněte si whitepaper (podrobný popis) "Jak na elektronickou výměnu dat (EDI)?"

Jak se výměna obchodních a logistických dokladů vyvíjí si můžete prohlédnout v jednoduché infografice níže.

EDI infografika

Jaká je podstata a princip EDI?

Použijme praktický příklad využití EDI: Objednávka pořízená v informačním systému odběratele se automaticky přenese až do informačního systému dodavatele.

Příklad s objednávkou přesně vystihuje hlavní myšlenku EDI. Objednatel ve svém informačním systému pořídil objednávku. Doklad existuje v elektronické podobě. Proč neumožnit dodavateli práci přímo s tímto elektronickým dokladem? Pokud objednávku ze svého systému vytisknete, odešlete v obálce, odfaxujete nebo v čitelné podobě pošlete e-mailem, nemá druhá strana jinou možnost, než ji do svého systému opět ručně přepsat. V případě předání elektronického dokladu je však možné příjem objednávky automatizovat.

Elektronická výměna dokladů je nejen rychlejší, ale také mnohem levnější

Cílem EDI je tedy postupně nahradit papírové dokumenty elektronickými, snížit tak náklady spojené s jejich výměnou a současně zvýšit efektivitu a kvalitu prováděných procesů. EDI doklady mají stejnou právní váhu jako dokumenty „papírové“. Pomocí EDI mohou být propojeny různé informační systémy vně i uvnitř společnosti.

Společná řeč EDI

Pro EDI komunikaci bylo do dnešní doby definováno mnoho národních a oborových standardů, jako je ODETTE v automobilovém průmyslu nebo SWIFT v bankovnictví. Tyto standardy jsou však vzájemně nekompatibilní a z toho důvodu vznikl jediný mezinárodní standard pro elektronický přenos dat – UN/EDIFACT.

Bezpečnost dat

Otázky zabezpečení dat přenášených cestou EDI jsou řešeny jednak softwarově přímo v systémech EDI, jednak použitím kryptografických metod (šifrování, klíče, digitální podpis) pro komunikaci mezi jednotlivými systémy a v neposlední řadě implementací digitálního podpisu a šifrování přímo do zpráv ve formátu EDIFACT

Více informací najdete na informačním portálu EDIzone věnovanému elektronické komunikaci: www.edizone.cz

Jaké řešení EDI komunikace vybrat? 

EDI pro dodavatele (prodej)

Chcete zefektivnit výměnu obchodních a logistických dokumentů a splnit požadavky svého obchodního partnera? 

ORION EDI

 • Integrace s podnikovým informačním systémem.
 • Využívá všech výhod elektronické výměny dat (automatizace přenosu a kontroly, absence lidské chyby při manuálním přepisování).
 • Velmi rychlá návratnost.
 • Vhodné pro vyšší množství dokladů a protistran.

Více informací k ORION EDI zjistíte zde.


ORION webEDI

 • Bez integrace do informačního systému (doklady je nutné přepisovat ručně).
 • Stačí libovolný internetový prohlížeč. 
 • Nejrychlejší a nejjednodušší způsob jak začít s EDI.
 • Vhodné pro nízký počet dokladů.

Více informací k ORION webEDI zjistíte zde.

EDI pro odběratele (nákup)

ORION EDI pro odběratele (nákupní role) je řešení elektronické výměny dat a bezpapírové komunikace, které je plně zaměřené na specifika maloobchodního odvětví. Díky němu je možné výrazně zeefektivnit a zrychlit celý proces nákupu zboží, ať už se jedná o správu produktových (master data) informací, přes objednání až po logistiku, příjem zboží a fakturaci. 

Řešení, které je integrováno do informačního systému odběratele, je poskytováno formou služby. CCV Informační systémy tedy zajišťují jak export či import, tak konverzi, elektronické podepsání a archivaci dokladů jako jsou objednávky, faktury, dodací listy, ceníky, katalogy zboží, logistické doklady a další.

Více informací k ORION EDI pro odběratele zjistíte zde.

EDI pro logistiku

Řešení ORION EDI pro logistiku je ucelené oborové řešení pro komplexní elektronickou výměnu dat (EDI/B2B) mezi logistickými společnostmi a jejich zákazníky. Pomocí tohoto pokročilého řešení je tok dokladů týkajících se logistických i dalších procesů na obou stranách realizován pouze elektronickou formou ihned bez časových prodlev.

Více informací k ORION EDI pro logistiku zjistíte zde.