Chytrý asistent pro sledování příjmu dodávek

Řešení ORION EDI umožňuje jako jediné na trhu využívat chytrého asistenta pro sledování příjmu dodávek, která přispívá k přesnější fakturaci a pomáhá tak cash-flow společnosti. 

Jakmile váš odběratel potvrdí příjem zboží, asistent pro sledování příjmu dodávek zasílá rozdílovou zprávu, která obsahuje porovnání údajů na příjemce a dodacím listu se zdůrazněním řádků, u kterých je rozdíl, včetně vyčíslení tohoto rozdílu.

Rozdílové zprávy jsou v rámci řešení ORION EDI shromážděny přehledně v samostatném deníku, asistent pro sledování příjmu dodávek zasílá e‑mailem podle Vašich potřeb upozornění o přijetí Vašich dodávek.

Služba zároveň sleduje zpoždění, které vzniká v případě, že zboží již zákazníkovi fyzicky odešlo, ale on stále neprovedl příjem ve svém systému. Takové případy je poté možné díky službě hlídat a případné neobvyklé události rovnou řešit s odběratelem dokud jsou čerstvé ve hlavách všech zúčastněných. 

Deník pro sledování příjmů dodávek        Deník pro sledování příjmů dodávek       Detail rozdílové zprávy

Zautomatizujte procesy spojené s dodávkami zboží

Díky chytrému asistentovi máte přesné a okamžité informace o průběhu předávání zboží odběratelům. Víte s jistotou, které zboží můžete fakturovat a odpadá Vám nutnost porovnávat údaje na příjemce a dodacím listu.

Jak vám služba může pomoci

Výhody služby Sledování dodávek

  • Automatické porovnání údajů na příjemce a dodacím listu.
  • Přesné informace o příjmu zboží, identifikace rozdílů vzniklých při předání zboží (nenahlášené ztráty, krádeže apod.).
  • Bezchybné vystavování faktur – snížení počtu dobropisů, snížení tzv. logistických reklamací.
  • Aktuální přehled o zboží, které je možno fakturovat na základě potvrzení příjmu odběratelem.
  • Okamžité upozornění e-mailem v případě nesouladu údajů na příjemce a dodacím listu.
  • Přehled o zboží, které nebylo odběratelem systémově přijato a není tak možné fakturovat.

Jak funguje asistent pro sledování dodávek v praxi?

1. Provádíte závoz zboží a odběrateli zasíláte dodací list
2. Odběratel zboží naskladní a zasílá příjemku
3. Obdržíte od asistenta zprávu, zda příjemka souhlasí s dodacím listem
4. Fakturujete s jistotou správných údajů na faktuře

Obdržíte-li prostřednictvím chytrého asistenta zprávu, že údaje na příjemce a dodacím listu nesouhlasí, víte ihned bez hledání v dokladech, kde je rozdíl. Můžete rychle, ještě před samotnou fakturací, začít tento rozdíl řešit s expedicí nebo odběratelem.