Spolupracujte pomocí Microsoft SharePoint

Poznejte možnosti nasazení ohebného řešení podle vašich potřeb, které ulehčí práci vám a vašim zaměstnancům, na úspěšné technologii Microsoft SharePoint.

 • Chtěli byste lépe sdílet informace a znalosti v rámci podniku nebo týmu?
 • Potřebujete podporu pro libovolné pracovní postupy?
 • Hledáte pro efektivnější řízení dokumentů spolehlivý Document Management System (DMS)?  

Využijte nástroj pro správu nestrukturovaných informací a elektronických dokumentů, který současně vytváří prostředí pro udržení vyhledávacích atributů nebo vazeb na další dokumenty a umožňuje jejich efektivní sdílení s nastavením přístupových práv podle potřeb organizace.

Jaké přínosy oceníte?

  • Spravujete dokumenty spolehlivě - ukládáte informace na jednom místě a využíváte prověřeného a rozšířeného podnikového nástroje pro správu dokumentů a webového obsahu
  • Zaměříte se lépe na svou práci – dochází k usnadnění spolupráce mezi lidmi a pracovními týmy nebo s partnery
  • Učíte se od kolegů – dobré zajištění sdílení znalostí a rozvoje interního know-how firmy, přirozený knowledge management dostupný odkudkoli
  • Umožníte uživatelům přehled – srozumitelný přístup k informacím, které potřebují pro svou práci (pás karet stejně jako v aplikacích Microsoft Office)
  • Rozvíjíte bez výrazných investic – další vývoj aplikací využívajících funkčnosti zabudované v technologii SharePoint (obousměrná komunikace s podnikovými aplikacemi) a nezávisle na dodavateli DMS
  • Snížíte náklady na firemní komunikaci – sjednocené procesy, efektivnější reporting, méně administrace, více času na práci samotnou

Hlavní funkce pro práci s dokumenty

 • ePodatelna - ručně, dávkově nebo pravidelně automatizované formy vstupu
 • Přehled - možnost organizace dokumentů do přehledné struktury nebo pomocí definovaných metadat
 • Ukládání - přístup přímo z menu aplikací Microsoft Office na SharePoint, funkce předvyplňování formulářů a detekce chyb ve formulářích
 • Verzování - automatická tvorba a řízení verzí a revizí dokumentů
 • Historie - evidence historie práce s dokumenty
 • Týmová spolupráce - podpora práce více uživatelů s jedním dokumentem
 • Vyhledávání - silné nástroje s využitím kontextových filtrů a efektivní vyhledávání uvnitř dokumentů
 • Přístupová práva a vytváření dynamických pohledů na dokumenty
 • Přístup z terénu - offline přístup k obsahu na serveru pro práci mimo kancelář
 • Workflow - podpora elektronického schvalování a uvolňování dokumentů
 • Správa šablon dokumentů, podpora vytváření standardizovaných dokumentů
 • Skartace dokumentů - prověřené retenční politiky proti zastarávání obsahu úložiště 
 • Portálové publikace dokumentů na intranet či extranet
 • Digitalizace - podpora převodu papírových dokumentů na elektronické
 • Důvěryhodná archivace - auditované řešení v souladu s platnou legislativou

Tip: přečtěte si o oceněném řešení důvěryhodného elektronického archivu

Jaké typické scénáře používají zákazníci?

 • Call centrum – modul pro řízení telefonických hovorů se zákazníky a rozesílání individualizovaných e-mailů
 • Průzkumy trhu – automatický sběr výsledků elektronického dotazování prostřednictvím webových formulářů
 • Produktový katalo- interní nebo veřejná publikace obsahu
 • Osobní stránka zaměstnance – nastavení cest k týmovým informacím nebo na výukový e-learning
 • Extranet pro externí spolupracovníky – řízená publikace a personalizace obsahu, například sdílení logistických dokladů (přijatých faktur a dodacích listů) s protistranami

Nejen DMS: SharePoint rozšiřuje jeho možnosti

Řešení pro správu dokumentů (DMS) na technologii Microsoft SharePoint rozšiřuje své uplatnění také na podporu business intelligence a reportingu, proto je účinnou nadstavbovou aplikací nad ERP systémy nebo CRM.

Soubory ke stažení