Systémová integrace pro organizace státní správy

Složky státní správy zpravidla využívají mnoho informačních systémů, které je třeba integrovat do větších a komplexních celků. Tomu je nutné podřídit také probíhající projekty informačních systémů a v neposlední řadě i připravovaná výběrová řízení. Jako systémový integrátor nabízíme bohaté zkušenosti z oblasti informačních systémů a souvisejících služeb:

  • Poradenská a konzultační činnost, Business Process Management
  • Spoluúčast na tvorbě koncepcí rozvoje, strategií a analýz informačních systémů
  • Řízení projektů z oblasti informačních systémů
  • Koordinace dodavatelů, audit výstupů
  • Oponentura při tvorbě technických částí smluv
  • Spolupráce při nastavení SLA parametrů, poptávkových dokumentů

Nejmodernější technologie

Zárukou plné funkčnosti našich informačních systémů je používání nejmodernějších technologií. Partnerství s Oracle a dalšími partnery ve státní správě přináší našim klientům celou řadu jistot. Nabízíme bohaté praktické zkušenosti s touto špičkovou platformou, a to jak z oblasti technologií, tak i z oblasti metodik, konzultací či stanovení optimální licenční politiky.